Elfogadott alapszakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe

tervezőgrafika alapképzési szak

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

  1. elektronikus ábrázolás szak
  2. képi ábrázolás szak
  3. látványtervező szak
  4. animáció szak
  5. média design szak

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: pl. tervezőgrafikai tervezési feladatok, grafikatörténeti ismeretek, program és digitális gyakorlati ismeretek, tipográfiai ismeretek, nyomdatechnológiai, vizuális studiumok, mediatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

English