Dr. Széplaky Gerda

Széplaky Gerda

Szakmai önéletrajz

DR. SZÉPLAKI IRÉN GERDA

1991-ben a debreceni Ady Endre Gimnáziumban érettségiztem, dramaturgia tagozaton.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, később a DE-n tanultam filozófiát, majd esztétika specializációt végeztem. 2000-ben mindkét szakon kitüntetéssel diplomáztam.

1993-94-ban Németországban a münsteri egyetem (Westfälische Wilhelm Universität) filozófia szakos hallgatója voltam.

1993-tól 1995-ig szerkesztettem a Határ című irodalmi és bölcseleti folyóiratot, itt tanulmányokat, kritikákat publikáltam.

2000-ben a piliscsabai egyetemen megrendezett OTDK-n az Esztétika Szekcióban az Önmaga-felejtés erotizált technikái című értekezésemmel (maximális pontszámmal) első helyezést értem el.

2001-től 2006-ig szerkesztője voltam a Vulgo című negyedéves filozófiai folyóiratnak.

2001-2002-ig az MTA TKI fiatal kutatója voltam.

2003-tól 2005-ig a Debreceni Disputa című kulturális-közéleti folyóirat alapító szerkesztőjeként dolgoztam – az irodalmi és a kritikai rovat élén.

2004-től 2007–ig A totalitarizmus és az európai szellem című, az NKFP által finanszírozott 3 éves kutatási projekt szakmai koordinátora voltam, amely az MTA TKI Vulgo Kutatócsoport és a DE TEK Filozófia Intézetének közös konzorciumában működött. A projekt keretében megjelentetett Memento Könyvek (Kalligram Kiadó; 8 kötet) sorozatszerkesztője voltam – Vajda Mihállyal együtt.

2001-től 2011-ig óraadó oktató voltam a DE Filozófia Intézetében, előadásaimon és szemináriumaimon elsősorban a XX. századi kontinentális filozófia különféle irányzataival foglalkoztam, főként etikai elméletekkel, fenomenológiával, feminizmussal, továbbá esztétikával, valamint képzőművészet- és filmelmélettel.

2009 óta a PPKE BTK Esztétika Tanszékének óraadó oktatója vagyok, művészetelméleti, esztétikai, filmelméleti és műelemző kurzusokat tartok.

2011-12-es tanévben a PKE Filozófia Intézetének (Nagyvárad) vendégoktatójaként tanítottam XX. századi vizuális művészetelméletet és művészettörténetet MA-képzésen résztvevő hallgatóknak.

2012 októbere óta az EKF Vizuális Művészeti Tanszékének docense vagyok, ahol esztétikát, 20. századi művészettörténetet, valamint építészeti műelemzést oktatok.

 

Szakmai publikációim(tanulmányok, recenziók) jelentek meg különféle folyóiratokban (Határ, Hiány, Vulgo, Literatura, Debreceni Disputa, Helikon stb); valamint filozófiai és esztétikai tanulmánykötetekben.

Gyakran veszek részt filozófiai, esztétikai, művészeti konferenciákon.

2010-ben kurátora voltam Berszán Zsolt Genezis-projekt című, a MODEM-ben megrendezett kiállításának; a kiállításhoz katalógust írtam, szerkesztettem. 2012-ben Berszán Zsolt Objet című, a kolozsvári Ecsetgyárban (Bázis Galéria) megrendezett kiállításában szintén kurátorként tevékenykedtem.

2011-ben megvédtem Az ember teste. A test státusza a patriarchális filozófiai tradícióban című doktori disszertációmatsumma cum laude minősítéssel.

2011-ben megjelent első önálló tanulmánykötetem Az ember teste. Filozófiai írások címmel a Kalligram Kiadó (Memento Könyvek) gondozásában.

Két tanulmánykötetet szerkesztettem, mindkettőhöz bevezető tanulmányt írtam:

A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Kalligram Kiadó, Memento Könyvek, 2008.

Az árnyék helye. Tanulmányok a hatalom, a morál és az erőszak kérdéseiről. Kalligram Kiadó, Memento Könyvek, 2011. (Gulyás Gáborral közös szerkesztés)

2013-ban kiállítást rendeztem az egri Kepes Intézetben Építészeten innen és túl. Ekler Dezső: Házak címmel.

Két kutatócsoportnak is a tagja vagyok: a Corpus Alienum az MTA ITI-ben működik; a Performativitás pedig az EKF interdiszciplináris kutatócsoportja.

Nyelvismeret:

német – felsőfokú (szóbeli) nyelvvizsga

francia – egyetemi (középszintű) záróvizsga

DR. SZÉPLAKI IRÉN GERDA (PhD)

esztéta, filozófus, művészeti szakíró

(publikációban használatos név: Széplaky Gerda)

 

Válogatott publikációk:

1.  Képzőművészeti tárgyú írások:

Számvetés. Tamus István kiállításáról. Disputa, 2003/12. 54-56.

A kiállítás teste. Disputa, 2004/3. 53-55.

Száz év késés? A debreceni képzőművészeti életről. Disputa, 2004/7. 32-37.

Kis debreceni modern. Az új képzőművészeti központról. Disputa, 2005/12. 54-58.

Fátyolos nők és traktoros anyák (Ország Lili műveinek elemzése). In: A totalitarizmus és a magyar filozófia (tanulmánykötet). Debrecen, 2005. 235-251.

Az önmaga-felejtés erotizált technikái (Szűz Mária-ábrázolások elemzése). In: Hét kérdés. Kortárs filozófiai írások (tanulmánykötet). Kalligram, Pozsony, 2008. 65-116.

Hogyan lesz progresszív a parasztgiccs? Anna Margit művészete a hatvanas-hetvenes években. In: A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitrizmus művészetéről (tanulmánykötet). Kalligram, Pozsony, 2008. 87-110.

Előszó (Berszán Zsolt művészetéről). In: Berszán: Genezis-projekt. MODEM, Debrecen, 2010.

Boldogság a transzformátoroszlopok árnyékában (Bukta Imre művészetéről). In: Bukta Imre: Másik Magyarország. Műcsarnok, Bp., 2013. 20-84.

 

2. Önálló kötet – magyar nyelvű:

Széplaky Gerda (Előszó, tanulmány, szerkesztés): A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Kalligram Kiadó, Memento Könyvek, 2008.

Széplaky Gerda (Tanulmány, beszélgetés, szerkesztés): Berszán: Genezis-projekt. (Kiállítási katalógus), MODEM, Debrecen, 2010.

Széplaky Gerda (Előszó; szerkesztés Gulyás Gáborral közösen): Az árnyék helye. Tanulmányok a hatalom, a morál és az erőszak kérdéseiről. Kalligram Kiadó, Memento Könyvek, 2011.

Széplaky Gerda: Az ember teste. Filozófiai írások. Kalligram Kiadó, Memento könyvek, 2011.

3. Önálló kötet – idegen nyelvű:

Gerda Széplaky: Berszán: Genesis-projekt. MODEM, Debrecen, 2010.

 

4. Folyóiratokban, kötetekben:

Túlélni az igazság felismerését. Határ, 1992. január, 15-17.

A tudás öngyilkossága. Határ, 1992. március, 119-121.

Az aktualitás aktualizálása. Határ, 1992. május, 57-62.

Áttételek (Kritikai ujjgyakorlatok). Hiány, 1993. november, 32-35.

Miért nem hallgatott soha Sokrates? Határ, 1994. február 24-26.

A heideggeri halálhoz viszonyuló létnek, Ivan Iljics üvöltésének és a fiatal Lukács messianisztikus szakadék-fogalmának különös szimbiózisáról. In: Megkerült dilemmák. Debrecen, 1995. 34-43.

Szégyen és erotika. Literatura, 2001/4. 377-386.

Az önmaga-felejtés erotizált technikái. Vulgo, 2002/1. 66-90.

A szerelmes és a csaló. Autoerotizmus a karteziánus gondolkodásban. Vulgo, 2003/3. 77-90.

A nagy színlelés regénye. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Disputa, 2004/2. 43-45.

Amerikai álom magyaroknak. A Tökmag Tom és a Hórihorgas Tom című felnőtt bábelőadásról. Disputa, 2004/6. 57-59.

Jelen idő. Tar Sándor emlékére. Disputa, 2005/3. 10-11.

A hiányzó test rövid története. Disputa, 2005/7-8. 11-16.

A tótágast álló Szókratész (Platón és a diploé). In: Nagyerdei megálló. Debrecen, 2005. 251-266.

Egy formabontó gondolkodó. Vajda Mihály stílusai. Vulgo, 2005/1-2. 432-445.

Előszó. In: A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitrizmus művészetéről (tanulmánykötet). Kalligram, Pozsony, 2008. 9-19.

Az erotika sötét oldala. Disputa, 2009/6. 58-61.

Titkokról. Emlékezés Tar Sándorra. Disputa, 2009/11-12. 41-46.

Irina én vagyok. Fodrásznő, Csokonai Színház. Disputa, 2010/2. 54-59.

A halott test grammatikája. A megváltás lehetetlensége Borbély Szilárd a Testhez. Ódák & Legendák című verseskötetében. Helikon, 2011/1-2. 117-141.

Testdiskurzusok – a Studia Literraria lapszámbemutatójára (2011. DE Irodalomtudományi Intézet). Vörös postakocsi, 2012/2.

A dolgok között lenni. A benne-lét problémája. In: Valastyán Tamás–Antal Éva szerk.: AG/60. Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.

Megtapasztalni a differenciát. Az építészeti reprezentáció problémájáról.  In: Mimézis és poézis. Tanulmánykötet, Debrecen, 2014.

5. Konferencia-részvétel:

Szégyen és erotika. Előadás a Tudománynapi konferencián, Nyíregyháza, 2001.

Te csak egy testet kaptál. A génhumanizáció etikai kérdéseiről. Előadás. Vulgo-Szalon, Debrecen, 2002.

Enni és szeretni. Az abjekció kérdése Platón A lakoma című művében. Előadás. Móra Ferenc Szakkollégium, Szeged, 2004.

Fátyolos nők és traktoros anyák. A feminizmus és a totális gondolat. Előadás A totalitarizmus és a magyar filozófia című konferencián, Debrecen, 2005.

Progresszív-e a parasztgiccs? – avagy női groteszk a szocializmusban. Anna Margit művészete a hatvanas-hetvenes években. Előadás A zsarnokság szépsége – a totalitarizmus esztétikája című konferencián, Debrecen, 2007.

A hatalom művészete – a művészet hatalma. Előadás a Művészet és politika című konferencián, Debrecen, 2008.

Kritikus léteznek – hogyan lehetségesek? Előadás a Miért nincs magyar műkritika? című konferencián, Debrecen, 2010.

Megtapasztalni a differenciát. Az építészeti reprezentáció problémájáról.  Előadás a III. Árkádia Konferencián. Debreceni Egyetem Építész Tanszéke, 2013.

Teórián és praxison túl. Előadás a Teória és praxis – az önformálás filozófiai-etikai dimenziói című konferencián. Eger, EKF, 2013.

A látható kereszteződése. A természet reprezentációja Ekler Dezső építészetében.Előadás A természet a kortárs művészetben című konferencián. Eger, Kepes Intézet, 2014.

Az eltűnt természet nyomában.Megnyitó-szöveg. (Mentális leletek. Németh Ágnes és Králl Szabolcs kiállítása. Pincegaléria, Budapest, 2014.) In: http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=14&id=56157

Oktatott tárgyak:

 • Középkori művészettörténet
 • Reneszánsz kori művészettörténet
 • 20. századi művészettörténet
 • 19. századi esztétika
 • Modern és kortárs esztétikai elméletek
 • Művészetelmélet és műelemzés
 • Művészetpszichológia
 • Kultúra-elméletek
 • Medialitás a művészetben
 • „Művészet vége”-elméletek
 • Vizualitás és virtualitás. A képi fordulat utáni elméletek
 • Tükör a festmény terében
 • „Utolsó vacsora”-ábrázolások
 • Vihar-ábrázolások
 • Képiség és látszat az európai gondolkodásban. Nárcisz mítoszának képzőművészeti feldolgozásai
 • Filmelmélet
 • Filmelemzés
 • Testreprezentáció a kortárs filmművészetben
 • Rendszerváltás utáni magyar film
 • Ingmar Bergman (filmelemzések)
 • Bevezetés a modernkori filozófiába
 • A senki ontológiája a XX. századi európai filozófiában
 • XX. századi etikai elméletek
 • Holocaust és etika
 • Fenomenológia és testiség
 • Bevezetés a XX. századi francia filozófiába
 • Női szerepek, identitás-formák: a kortárs magyar irodalom és a feminizmus
 • Bolyongó méh – a nemi kérdés a filozófiában
English