Plasztikai ábrázolás szak

Cél

A képzés célja, hogy a hallgatók a plasztikai ábrázolás egy speciális területén - ami a természetművészet - megszerezzék mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a háromdimenziós térben jelentkező esztétikai, vizuális problémák értő interpretálói és kreatív alkotói legyenek.

Természetművészet

A természetművészet a természettel való harmónia újrateremtésére törekszik, és a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazza az alkotásban, azaz a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtésen alapul. Az idő konkrét formában jelenik meg a műben, hiszen már az alkotás pillanatában bele van kódolva egy bizonyos élettartam. Ebben az esetben nem érvényesül a konvencionális, örökkévalóságnak szánt műalkotás mítosza – az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.

Az anyagmegmunkálás során az alkotó főleg a kézműves technikákra szorítkozik – csapolás, fonás, eresztés, kötözés, stb. – és kerüli a gépi megmunkálást. A természetművész tiszteli a népművészetet, a nyugati kultúrán kívül eső művészetet, nem kiemelve azt saját kontextusából.

A gyakorlat helyszínei

A gyakorlati órák egy része a noszvaji barlang művésztelepen zajlik (www.pocem.hu), emellett lehetőség nyílik nemzetközi nature art művésztelepeken való részvételre is.

Szaktanárok

Erőss István DLA (szakfelelős), Balázs Péter DLA, Bukta Imre, Erdős Júlia DLA.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Hallgatóink a diploma megszerzése után szakirányú mesterképzésben vehetnek részt, amelyre tanszékünkön is lehetőség van. Ennek teljesítése után léphetnek be a 3 éves doktori képzés rendszerébe.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az alapképzés során biztos szakmai és elméleti ismereteket nyújtunk hallgatóinknak, melyeket a gyakorlati életben hasznosíthatnak. A tudás birtokában a következő területeken tudnak elhelyezkedni: szellemi szabadfoglalkozású vizuális szakember, művész, kritikus, szakkörök, szabadidős tevékenységek, művészetterápia, kulturális kommunikáció, stb.

Képzési forma: alapképzés, nappali » Finanszírozás: államilag támogatott és költségtérítéses » Képzési idő: 6 félév


Plasztikai ábrázolás (BA) szak tanegységlista

Plasztikai ábrázolás (BA) szak tanegységlista
Microsoft Excel documentum, 73.5 KB
2014. február 18.

szigorlati tetelek plasztikai műtermi gyakorlat

szigorlati tetelek plasztikai műtermi gyakorlat
Adobe PDF file, 71.8 KB
2013. szeptember 19.

English