Elektronikus ábrázolás szak

Cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus ábrázolás területén megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, így a megszerzett ismereteik birtokában képesek tanult szakmájuk sokoldalú inter- és multidiszciplináris, gyakorlati elméleti művelésére, közvetítésére és alkotószellemű kreatív alkalmazására, valamint irányító-szervezető feladatok ellátására.

Szaktanárok

Csontó Lajos, Faa Balázs(szakfelelős), Marcell Tamás, Szigeti G. Csongor, Szurcsik József, Varjasi Tibor.

Webdesign szakirány

Hazánkban egyedülálló felsőfokú szakképzés. A szakember korszerű internetes képi tartalmak koordinátora, aki a honlapok képi megjelenésének értő, kreatív szellemiségű tudora. Kompetenciája elsősorban a webes látványvilág szerkesztői és tervezői feladatainak ellátására összpontosul, a felhasználói igények és a művészi kvalitás szakszerű összeegyeztetésével, cégek, vállalatok, vállalkozók és magánszemélyek felkéréseinek megfelelően.

Képanimátor szakirány

Az analóg képi információk digitalizálásával, a digitális és a mozgóképes anyagok szakszerű animálásával foglalkozó szakember, aki főként az elektronikus médiumok képi információinak magas szintű prezentációját alakítja és felügyeli.

Elektrográfia szakirány

Felkészült kiadvány-előkészítő, szerkesztői feladatokra. Munkájára nagyban támaszkodhatnak a fotó- és reklámstúdiók, az internetes tartalomszolgáltatók, kiadók, valamint a tömegtájékoztatási médiumok.

Digitális képfeldolgozással, sokszorosítással foglalkozó cégek, vállalkozások sokoldalú szakembere, aki a klasszikus alkalmazott grafikai ismereteit kellő szakmai kompetenciával képes az elektronikus képalkotás területére konvertálni. Tervezési, kivitelezési munkáiban a korszerű digitális alkalmazott grafikai képi nyelvet jól ismerő, azt magabiztosan használó, nyitott, a képi kommunikációban otthonosan mozgó szakértő.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Hallgatóink a diploma megszerzése után szakirányú mesterképzésben vehetnek részt, amelyre tanszékünkön is lehetőség van. Ennek teljesítése után léphetnek be a 3 éves doktori képzés rendszerébe.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az alapképzés során biztos szakmai és elméleti ismereteket nyújtunk hallgatóinknak, melyeket a gyakorlati életben hasznosíthatnak. A tudás birtokában a következő területeken tudnak elhelyezkedni: szellemi szabadfoglalkozású vizuális szakember, reklám, kereskedelmi és kulturális kommunikáció, vállalkozás, kiadói tevékenység, művészeti tevékenység, kritikus, szakkörök, szabadidős tevékenységek, művészetterápia, stb.

Képzési forma: alapképzés, nappali » Finanszírozás: államilag támogatott és költségtérítéses » Képzési idő: 6 félév


Elektronikus ábrázolás (BA) szak tanegységlista

Elektronikus ábrázolás (BA) szak tanegységlista
Microsoft Excel documentum, 72.0 KB
2014. február 18.

English