Tervezőgrafikus művész mesterképzés

2013 őszén új szakként indult az EKF Vizuális Művészeti Tanszékén a Tervezőgrafikus művész mesterképzési, tervezőgrafika szakirány. Képzettségi szint: mesterfokozat (MA). A képzési idő 4 félév

Képi ábrázolás

A képi ábrázolás alapképzési szak elsődleges célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek mind a tradicionális, mind a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A képzés olyan szemléleti bázist épít fel, mely biztos alapokat nyújt vizuális környezetünkben való tájékozódásra, egyaránt odafigyelve a képalkotás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásaira.

Elektronikus ábrázolás

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus ábrázolás területén megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, így a megszerzett ismereteik birtokában képesek tanult szakmájuk sokoldalú inter- és multidiszciplináris, gyakorlati elméleti művelésére, közvetítésére és alkotószellemű kreatív alkalmazására, valamint irányító-szervezető feladatok ellátására.

Plasztikai ábrázolás

A képzés célja, hogy a hallgatók a plasztikai ábrázolás egy speciális területén - ami a természetművészet - megszerezzék mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a háromdimenziós térben jelentkező esztétikai, vizuális problémák értő interpretálói és kreatív alkotói legyenek.

Vizuális és környezetkultúra tanár

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan vizuális és környezetkultúra tanárok képzése, akik magas fokú képzőművészeti és pedagógiai ismereteik birtokában alkalmasak a közoktatás művészeti-kulturális területein minden a témával kapcsolatos tantárgy oktatására, beleértve a rajz és téralakítás, környezetkultúra, médiaismeretek, művészettörténet területeit. Az MA-képzés utat nyit a képzőművészeti kutatásokban való aktív részvételre, valamint előkészít a doktori képzésre.

English