Képi ábrázolás szak

Cél

A képi ábrázolás alapképzési szak elsődleges célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek mind a tradicionális, mind a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A képzés olyan szemléleti bázist épít fel, mely biztos alapokat nyújt vizuális környezetünkben való tájékozódásra, egyaránt odafigyelve a képalkotás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásaira.

Szaktanárok

Borgó György Csaba DLA (szakfelelős), Balázs Péter DLA, Bukta Imre, Erdős Júlia DLA, Erőss István DLA, F. Balogh Erzsébet, Földi Péter, Kopasz Tamás, Kótai Tamás, Molnár László József, Szurcsik József, Ványai Magdolna.

Festészet szakirány

A szakirányú képzés – az alapképzésre épülő fázisában – az alapos rajzi felkészítés után, a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerése mellett betekintést ad az új képépítő törekvésekbe, közlésformákba. Az elsajátított ismeretanyag birtokában a jelöltek egy speciális terület kultúraközvetítő funkcióját gyakorolva a társadalmi, kulturális, művészeti kérdések alapfokú értő és közvetítő szakemberei lesznek.

Képgrafika szakirány

A szakirányú képzés – a rajzközpontú megalapozottságot figyelembe véve - az ember ősi nyomhagyási igyekezetét történetileg feldolgozva, rendszerbe foglalva kívánja megismerteti a grafika különböző technikáit a hallgatókkal. Az elsajátított ismeretanyag birtokában a jelöltek egy speciális terület kultúraközvetítő funkcióját gyakorolva a társadalmi, kulturális, művészeti kérdések alapfokú értő és közvetítő szakemberei lesznek.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Hallgatóink a diploma megszerzése után szakirányú mesterképzésben vehetnek részt, amelyre tanszékünkön is lehetőség van. Ennek teljesítése után léphetnek be a 3 éves doktori képzés rendszerébe.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az alapképzés során biztos szakmai és elméleti ismereteket nyújtunk hallgatóinknak, melyeket a gyakorlati életben hasznosíthatnak. A tudás birtokában a következő területeken tudnak elhelyezkedni: szellemi szabadfoglalkozású vizuális szakember, művész, kritikus, szakkörök, szabadidős tevékenységek, művészetterápia, kulturális kommunikáció, kiadói tevékenység, stb.

Képzési forma: alapképzés, nappali » Finanszírozás: államilag támogatott és költségtérítéses » Képzési idő: 6 félév


Képi ábrázolás (BA) szak tanegységlista

Képi ábrázolás (BA) szak tanegységlista
Microsoft Excel documentum, 64.5 KB
2014. február 18.

English